Безбедност

Обезбедуваме максимална безбедност на вашите податоци

Безбедна околина

контролиран пристап до просториите
редундантно батериско напојување
контрола на температурата во просториите со опремата
противпожарна заштита

Безбедност на опремата

контролиран пристап до опремата
хардверски огнен ѕид (firewall)
редовен бекап (снимање) на податоците

Безбедност на софтверот

контролиран пристап до софтверот
софтверски огнен ѕид (firewall)
спам заштита на меил серверот (заштита од несакани мејли)
заштита од вируси и хакерски напади

Comments are closed.