Пакети

  • Пакети

  • Economy

  • Standard

  • Professional

  • Premium

  • DeLuxe

  • Custom

  •   Цена
  • 899
  • 1 799
  • 2 999
  • 5 999
  • 17 999
  • ~
  • Веб простор
  • 5 GB
  • 10 GB
  • 20 GB
  • 50 GB
  • 100 GB
  • ~
  • Меморија
  • 1 GB
  • 2 GB
  • 2 GB
  • 4 GB
  • 8 GB
  • 16 GB
  • Процесори
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 4
  • 8
  • Месечен сообраќај
  • 10 GB
  • 25 GB
  • 50 GB
  • 100 GB
  • 500 GB
  • ~
  • Max. исто. корисници
  • 10
  • 20
  • 30
  • 50
  • 100
  • ~

Цените се за еден месец и за договор на една година

Цените се промотивни и изразени во денари

Во цената на секој пакет е вклучена една апликација и техничка подршка

Цената за секоја дополнителна апликација е 299 ден.

За пречекорување на месечен сообраќај за секои 10 GB се плаќа 99 ден.


Сите цени се со пресметан ДДВ

Comments are closed.