Упатство за управување со тикети


Логирање


Креирање на нов тикет


Вашите тикети


Преглед на тикет


Логирање


За да отворите тикет најпрвин треба да се логирате. Корисничкото име и лозинката претходно ја имате добиено на вашиот меил.
Доколу немате кориснико име и лозинка, а сте наш клиент, ве молиме да не контактирате.
Креирање на нов тикет


Нов тикет се креира на следниот начин:

1. Изберете тип на поддршка
Апликациска подршка
Консултантски услуги
Техничка поддршка

2. Наслов

3. Текст

Име на фирма:
Телефон:

Домејн / IP адреса:

Апликација:

Проблем:

4. Прилог

5. Приоритет
Критичен проблем
Општ проблем
Вашите тикети


Тука можат да се види листа на “Сите”, “Отворени” и “Затворени” тикети.
Преглед на тикет


Тука може да се видат детални информации за секот тикет. Може да се види одговорот од операторот.
Вие можете да одговорите или да додадете дополнителни информации за тикетот.Comments are closed.